Drachtster Skûtsje

Skûtsjesilen is het typische Friese wedstrijdzeilen met oude vrachtschepen dat al vanaf 1820 georganiseerd wordt. Schilderwerken Drachten bv draagt als Friese onderneming deze Friese traditie een warm hart toe, en dit vormt mede de reden dat wij het Friese skûtsje “Twee Gebroeders” uit Drachten sponsoren. Dit in 1913 gebouwde schip is eigendom van stichting Drachtster Skûtsje en is in het verleden redelijk succesvol gebleken in het wedstrijdzeilen. Ook dit jaar doet de “Twee Gebroeders” weer mee in het SKS-kampioenschap waar al jarenlang door 14 skûtsjes aan mee wordt gedaan.

Business Breakfast Club Drachten

Het Ronald McDonald Business Breakfast is een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor bedrijven en instellingen in Drachten e.o. Behalve een lekker ontbijt en een stuk gezelligheid op de vroege ochtend, bieden de ontbijtbijeenkomsten de ideale mogelijkheid tot het leggen van zakelijke contacten.

Maar er is nog een belangrijker doel: de ondersteuning van de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. De opbrengst van de Business Breakfastclub komt geheel ten goede van de Hoeve.

Smelnes Erfskip

Smelne’s Erfskip zet zich in voor cultuurhistorische waarden in de gemeente Smallingerland. Natuurlijk gaat daarbij de aandacht uit naar monumentale panden. Maar er is meer, zoals belangwekkende historische elementen in het landschap en straatpatronen of juist kleinere elementen als bruggen, sluisjes, grafzerken en bomen. Ook delen van het landschap in onze gemeente Smallingerland horen bij het cultureel erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan het wijkenstelsel bij Drachtstercompagnie of de Kraenlânnen onder De Veenhoop.

Bovendien kent het cultureel erfgoed nog de ‘zachte’ kant van het immateriële erfgoed. Dan gaat het om tradities, rituelen, ambachten, waarden, overgeleverde verhalen en andere culturele uitingen. Samengevat, de geestelijke erfenis van de generaties voor ons.